Home / แฟ้ม (Folder)

แฟ้ม (Folder)

แฟ้ม (Folder) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะ เป็นกระดาษมีพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อใส่ใบแทรก โดยส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อยเพื่ให้ใส่กระดาษใบแทรก A4 เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้าเป็นต้นหากแต่ปัจจุบันมีเทคนิคมากมายในการผลิตแฟ้ม (Folder) ทั้งสามารถ บรรจุ เอกสาร CD Presentation และนามบัตร ไว้ด้วยกัน ทั้งนี่เพื่อความสะดวกสบายของ ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการจัดเก็บอีกด้วย
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ แฟ้ม (Folder)
o Offset (ออฟเซ็ต)
ขนาดมาตรฐาน แฟ้ม (Folder)
17.5 x 21 cm
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)
กระดาษที่ใช้ในการผลิต แฟ้ม (Folder)
o Offset (ออฟเซ็ต)
– อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 230-310 แกรม
– การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ บัตรเชิญ แฟ้ม (Folder)
o Offset (ออฟเซ็ต)
– เคลือบ UV
– เคลือบด้าน / เคลือบมัน
– เคลือบ Soprt UV
– ปั้มนูน
– ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
– สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
– พับ (Fold)
– ตัดมุม
– เจาะช่องเสียบนามบัตร
– เจาะช่องเสียบ CD/DVD
– ติดหมุดยึด CD/DVD
– ติดแถบแม่เหล็ก

Top
error: Content is protected !!