Home / หัวจดหมาย (Letter Head)

หัวจดหมาย (Letter Head)

หัวจดหมายจะมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว กระดาษที่ใช้ไม่หนามาก งานพิมพ์หัวจดหมายโดยส่วนใหญ่จะพิมพ์เพียงด้านเดียว การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงาม ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า ในการจัดทำต้นฉบับหัวจดหมายควรจัดทำเป็นชุดพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น นามบัตร และซอง เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นในทิศทางเดียวกัน ในการทำอาร์ตเวิร์คสำหรับหัวจดหมายให้คำนึงถึงพื้นที่สำหรับการใช้สอย การวางโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ข้อความและภาพประกอบ (หากมี) ให้ดูดีไม่แน่นหรือเบียดพื้นที่ใช้สอยจนเกินไป

ขนาดของหัวจดหมาย

มาตรฐาน คือ A4 ( 8.25”x 11.75” หรือ 21x 29.7 ซม.

กระดาษ
กระดาษปอนด์เนื้อดี 70-80 แกรม หรือกระดาษลายพิเศษ,
กระดาษรีไซเคิล หากท่านทราบชื่อกระดาษที่ต้องการสามารถ ระบุชื่อกระดาษ เพื่อให้ตรงกับ ความต้องการ หากท่านไม่ทราบ สามารถสอบถามได้จาก 
แผนกขาย

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4สี หรือตามต้องการ

เทคนิคพิมพ์พิเศษ 
อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพี่มความสวยงานและหน้าสนใจ
เช่น เดินทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้

 

Top
error: Content is protected !!