Home / สมุดโน๊ต (์Notebook)

สมุดโน๊ต (์Notebook)

สมุดโน๊ตชนิดปกหนัง
– ปกหนัง ซึ่งมีทั้งหนังแท้และหนังเทียม PU, PVC ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างทนทานและสวยงามไม่เปียกน้ำ สามารถเพิ่มช่องกระเป๋าด้านในแฟ้มได้หลากหลาย สามารถออกแบบตะเข็บ เช่นที่ใส่ปากกา ที่ใส่นามบัตร ที่เสียบอุปกรณ์เพิ่มต่างๆ ด้านหน้าปกอาจ ปั๊มทอง/เงิน(Hot Stamp), ปั๊มจม โลโก้ ชื่อบริษัท
– เนื้อใน อาจมีส่วน ของ Company Profile พิมพ์ 4 สี ส่วนที่เป็น โน๊ต ปฏิทิน รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่สำคัญอาจพิมพ์เพียง 1-2 สี

เข้าเล่มแบบ
เย็บกี่ใสกาว หรือ เข้าห่วงกระดูกงู

เทคนิคพิมพ์พิเศษสำหรับปกหนัง
– เย็บต่อหนังหลายสี, เย็บตะเข็บ, เย็บเส้นเป็นตัวหนังสือหรือโลโก้, คาดเข็มขัดฝังแม่เหล็ก, ปั๊มจม, ปั๊มทอง,ปั๊มเงิน
และอื่นๆ เช่นตอกหมุดโลหะ เป็นต้น

สมุดโน๊ตชนิดปกกระดาษ
– ปกกระดาษ อาจพิมพ์ได้ 4-5 สี เหมาะสำหรับไดอารี่ที่ต้องการภาพประกอบและสีสรรที่สามารถสื่อสารได้ตามอารมณ์ของงานได้ตามต้องการ ซึ่งอาจใช้ปกกระดาษปกแข็งหรือ หุ้มกระดาษแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
– เนื้อใน อาจมีส่วน ของ Company Profile พิมพ์ 4 สี ส่วนที่เป็น โน๊ต ปฏิทิน รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่สำคัญอาจพิมพ์เพียง 1-2 สี
เข้าเล่มแบบ เย็บกี่ใสกาว หรือ เข้าห่วงกระดูกงู

เทคนิคพิมพ์พิเศษสำหรับปกกระดาษ

– อาจมีเทคนิคพิมพ์พิเศษเพี่มความสวยงานและหน้าสนใจ
เช่น การเคลือบ UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ
ปั๊มทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้

เทคนิคพิเศษสำหรับสันปกกระดาษ
– อาจมีเทคนิคพิมพ์พิเศษทาทองหรือเงินสำหรับสันกระดาษที่ต้องการความมันวาว,หรูหราสวยงามแต่อาจทำให้ราคาสูงขึ้นมาก

Top
error: Content is protected !!