Home / ปฏิทินตั้งโต๊ะ (Calendar)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ (Calendar)

ปฏิทินโดยทั่วไปมักทำเพื่อเป็นของชำร่วยแจกจ่ายช่วงสิ้นปีและมักสอดแทรกโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร สินค้า/บริการขององค์กร แต่ถ้ามีการเตรียมการที่ดี เรายังสามารถเพิ่มรายละเอียดการโฆษณา ตารางกิจกรรม ฯลฯ โดยใช้พื้นที่ว่างในหน้าปฏิทิน หรือจะเพิ่มหน้าพิเศษก็ได้  พร้อมกันนี้ให้กำหนดหัวเรื่องและการดำเนินเรื่อง เช่น เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับธรรมชาติ ฯลฯ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกให้ลูกค้าโดยตรง แจกเมื่อซื้อสินค้า ฯลฯ

ขนาด: สำหรับปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ
– 6”x 8”, 7”x 10”

สำหรับปฏิทินแบบแขวน
– 15”x 21”, 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”,
– 17”x 23.5”(A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ ปฏิทินแขวน
ปก
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)

เนื้อใน
ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป

ปฏิทินตั้งโต๊ะ เนื้อปฏิทิน
กระดาษอาร์ตการ์ดหรือกระดาษการ์ดลายพิเศษ 200-260 แกรม หรือกระดาษลวดลายพิเศษ

ฐานปฏิทิน
– ใช้กระดาษอาร์ตหรือปอนด์ 100 แกรม หรือ กระดาษอาร์ต 120-160 แกรม ใช้หุ้มกระดาษแข็งจั่วปัง ซึ่งเป็นกระดาษแข็ง มีสีเทา หรือกระดาษการ์ดหนา360 แกรม ขึ้นไป ห่วงร้อยปฏิทิน
เจาะรูร้อยห่วง เช่น ห่วงกระดูกงู , ห่วงเกลียวถอดเปลี่ยนเนื้อในได้, ห่วงพลาสติก

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 4-5 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคหลังพิมพ์
(ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว)

– การเคลือบ UV,Spot UV
– เคลือบพลาสติกเงา
– เคลือบพลาสติกด้าน
– เดินทอง(Hot Stamp)
– ปั๊มนูน(Embossing)

Top
error: Content is protected !!