Home / ซองจดหมาย (Envelope)

ซองจดหมาย (Envelope)

ซองจดหมาย/ ซองเอกสารโดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่จดหมาย/เอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น การทำซองจดหมาย/ซองเอกสารมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี  ซองจดหมาย/ซองเอกสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ โฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสีทั้งสองข้างของซอง หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งซองจดหมาย/ซองเอกสารมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการณ์) พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ซองจดหมาย (Envelope)

o Offset (ออฟเซ็ต)

ขนาดมาตรฐาน ซองจดหมาย (Envelope)

–  ขนาดมาตรฐานของงานพิมพ์ซองจดหมาย 4.25”x 9” (No. 9), 5.25”x7.25” (No.29)

–  ขนาดมาตรฐานของงานพิมพ์ซองใส่เอกสาร 4.5”x 7”, 5”x8”, 6”x 9”, 7”x 10”, 8.5”x 11”, 9”x 12”, 9”x 13”,10”x 12”, 10”x 13”, 10”x 14”, 10”x 15”, 11”x 15”, 11”x 16”, 12”x 16”

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ซองจดหมาย (Envelope)

–  ขนาดของงานพิมพ์ซองจดหมาย กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม

–  ขนาดของงานพิมพ์ซองใส่เอกสาร กระดาษคราฟ สีน้ำตาล, สีขาว ความหนา 110 แกรม, 125 แกรม สามารถใช้กระดาษอาร์ต กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ) ได้ แล้วแต่การออกแบบ

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ซองจดหมาย (Envelope)

– เคลือบ Spot UV

– ปั๊มนูน (Embossing)

– ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)

Top
error: Content is protected !!