Home / ฉลาก (Label

ฉลาก (Label

รับผลิต ฉลาก (Label) ทุกประเภท ทุกขนาด ฉลาก (Label) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้

1 ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสำผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น
2 ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสำผัสโดนน้ำ หรือมีความเสี่ยงที่จะสำผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ฉลาก (Label)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน ฉลาก (Label)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ฉลาก (Label)
o Offset (ออฟเซ็ต)
ฉลากกันน้ำ
– สติ๊กเกอร์พีวีซี

ฉลากไม่กันน้ำ
– สติ๊กเกอร์ขาวมัน
– สติ๊กเกอร์ขาวด้าน

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
ฉลากกันน้ำ
– สติ๊กเกอร์พีวีซีใส
ฉลากไม่กันน้ำ
– สติ๊กเกอร์ขาวมัน/ขาวด้าน

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ฉลาก (Label)
o Offset (ออฟเซ็ต)
– เคลือบด้าน / เคลือบมัน
– ไดคัท

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
– ไดคัท
– ปั้มทอง

Top
error: Content is protected !!