Home / กระดาษต่อเนื่อง (Tax Invoice)

กระดาษต่อเนื่อง (Tax Invoice)

กระดาษต่อเนื่อง (Tax Invoice)

งานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เอกสารสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งสินค้า ฯลฯ เพื่อบ่งบอกถึงเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ยืนยันการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสาร ที่มีส่วนประกอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง Printer ที่สามารถ Print กับกระดาษที่ทำสำเนาได้หลายชั้น โดยมีรูหนามเตยเป็นตัวยึดบังคับกระดาษต่อเนื่อง ในการ Print เพื่อให้อยู่ใน Line Print ที่ตรงกับรูปแบบฟอร์มเอกสารนั้น ๆ

พิมพ์บิลกระดาษต่อเนื่อง

บิลต่อเนื่อง (แบบฟอร์มชนิดต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์คล้ายกับบิลเล่ม หรือแบบฟอร์มชนิดเข้าเล่ม แต่แตกต่างกันในลักษณะการนำไปใช้งาน โดยบิลกระดาษต่อเนื่องจะนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์แบบเข็ม
รายละเอียดงานพิมพ์บิลต่อเนื่อง

 

ขนาดบิลต่อเนื่อง จำนวนชั้น สีพิมพ์/ชั้น
9 x 5.5 นิ้ว 2-8 ชั้น 1-4 สี
9 x 11 นิ้ว 2-8 ชั้น 1-4 สี
9 x 12 นิ้ว 2-8 ชั้น 1-4 สี
9 x 5 นิ้ว 2-8 ชั้น 1-4 สี
9 x 10 นิ้ว 2-8 ชั้น 1-4 สี

กระดาษที่ใช้พิมพ์บิลต่อเนื่อง

กระดาษพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อความโดยการเขียนหรือพิมพ์ทับด้วยปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ แบบเข็มเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. กระดาษแบบสอดคาร์บอนสีดำ (ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะต้องแยกคาร์บอนทิ้ง)
2. กระดาษแบบเคมีในตัว สามารถพิมพ์ต่อเนื่องจากชั้นบนสู่ชั้นล่างได้เอง มีให้เลือกใช้ 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว และเหลือง

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ

Top
error: Content is protected !!